Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLương Gross và Lương Net (Gross vs. Net Income)
Lương Gross và Lương Net (Gross vs. Net Income)
Trong ngành nhân sự, thuật ngữ "Gross vs. Net Income" có nghĩa là "Lương Gross và Lương Net". Lương Gross là tổng số tiền mà nhà tuyển dụng chi trả cho một nhân viên mỗi kỳ trả lương. Lương Net là số tiền thực tế mà nhân viên nhận được sau khi đã trừ các khoản khấu trừ như thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (nếu có).
 
Ví dụ
Nếu một nhân viên có lương Gross là 10 triệu đồng/tháng và các khoản khấu trừ là 2 triệu đồng/tháng, thì Lương Net mà nhân viên đó nhận được sẽ là 8 triệu đồng/tháng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!