Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLương cơ bản (Base remuneration)
Lương cơ bản (Base remuneration)
Lương cơ bản là thuật ngữ dùng để chỉ mức lương cơ bản của một nhân viên trước khi tính đến các khoản phụ cấp, thưởng và các khoản phụ thuộc khác. Đây là mức lương tối thiểu mà một nhân viên sẽ nhận được và được sử dụng để tính toán các khoản phụ cấp khác như bảo hiểm, lương tháng 13, lương thưởng và nhiều hơn nữa.
 
Ví dụ
Một công ty trả cho một vị trí nhân viên với lương cơ bản là 10 triệu đồng/tháng, nếu nhân viên đó được hưởng các khoản phụ cấp như bảo hiểm, lương tháng 13 và thưởng thì mức lương thực tế của nhân viên đó nhận sẽ cao hơn so với mức lương cơ bản ban đầu.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!