Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLực lượng lao động theo yêu cầu (On-demand workforce)
Lực lượng lao động theo yêu cầu (On-demand workforce)

Lực lượng lao động theo yêu cầu đề cập đến một nhóm nhân viên hoặc người lao động không trực tiếp dưới sự kiểm soát hoặc quản lý của công ty nhưng có thể được thuê khi cần thiết để thực hiện các dự án cụ thể hoặc nhiệm vụ tạm thời.

Ví dụ 

Một công ty công nghệ thuê một nhóm lập trình viên tự do để phát triển một ứng dụng di động cho một dự án cụ thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!