Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLực lượng lao động (Workforce)
Lực lượng lao động (Workforce)

Lực lượng lao động (Workforce) là tổng số nhân viên hoặc nhóm lao động trong một tổ chức hoặc một ngành cụ thể. Điều này bao gồm tất cả các cá nhân đang tích cực tham gia vào công việc, bao gồm cả những người làm việc toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời và hợp đồng.

Ví dụ
Trong một công ty công nghệ đang phát triển nhanh chóng, lực lượng lao động bao gồm các kỹ sư phần mềm, chuyên gia tiếp thị, nhân viên hành chính và người làm việc tự do, những người đóng góp vào sự thành công của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!