Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuật lao động (Employment law)
Luật lao động (Employment law)

Luật tiêu chuẩn lao động còn được gọi là luật lao động, đề cập đến các quy định pháp luật và nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Luật này bao gồm một loạt các quy tắc và tiêu chuẩn được thiết kế để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, cũng như để đảm bảo các hoạt động công bằng và hợp pháp tại nơi làm việc.

Ví dụ
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ pháp lý phải trả cho nhân viên ít nhất mức lương tối thiểu do luật pháp liên bang hoặc tiểu bang quy định. Ví dụ, nếu mức lương tối thiểu liên bang là 7,25 USD một giờ thì người sử dụng lao động phải trả cho nhân viên của mình không ít hơn số tiền này. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, bao gồm tiền phạt và khả năng bị kiện tụng bởi nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!