Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuật lao động (Labor laws)
Luật lao động (Labor laws)

Luật lao động là những quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động và liên đoàn lao động. Những luật này đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của việc làm, chẳng hạn như tiền lương, giờ làm việc, an toàn tại nơi làm việc, phân biệt đối xử và quyền thương lượng tập thể.

Ví dụ

Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) tại Hoa Kỳ thiết lập các yêu cầu về lương tối thiểu và lương làm thêm giờ, đặt ra các giới hạn đối với lao động trẻ em và xác định các quy định về lưu giữ hồ sơ và thực hành việc làm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!