Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuân chuyển công việc (Job rotation)
Luân chuyển công việc (Job rotation)

Luân chuyển công việc là một phương pháp trong đó nhân viên được chuyển từ một vị trí công việc sang vị trí khác trong tổ chức. Phương pháp này giúp nhân viên hiểu rõ hơn về tổ chức và phát triển kỹ năng và năng lực của mình. Cho phép nhân viên tiếp cận với nhiều khía cạnh khác nhau của công việc và giúp họ khám phá điểm mạnh và sở thích của mình.

Ví dụ 
Một công ty phát triển phần mềm triển khai chương trình luân chuyển công việc cho các kỹ sư của mình. Chương trình bao gồm việc luân chuyển kỹ sư giữa các nhóm công việc khác nhau, chẳng hạn như Front-end Developer và Back-end Developer và QC.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!