Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuân chuyển công việc (Job rotation)
Luân chuyển công việc (Job rotation)

Luân chuyển công việc là một chiến lược nhân sự trong đó nhân viên được điều động hoặc phân công lại theo định kỳ đến các vị trí hoặc bộ phận khác nhau trong một tổ chức. Hoạt động này nhằm mục đích cung cấp cho nhân viên bộ kỹ năng rộng hơn, nâng cao hiểu biết của họ về các vai trò khác nhau và thúc đẩy tính linh hoạt trong lực lượng lao động.

Ví dụ
Một công ty Công nghệ thông tin thực hiện luân phiên công việc bằng cách chuyển một nhà phát triển phần mềm sang nhóm đảm bảo chất lượng (QC) trong vài tháng. Trong thời gian này, nhà phát triển hiểu rõ hơn về quy trình thử nghiệm và học cách xác định và sửa lỗi phần mềm. Sự tiếp xúc này giúp nhân viên trở thành một chuyên gia linh hoạt và có tay nghề cao hơn, có khả năng đóng góp vào các khía cạnh khác nhau của việc phát triển phần mềm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!