Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLựa chọn không công bằng (Unfair selection)
Lựa chọn không công bằng (Unfair selection)

Lựa chọn không công bằng (Unfair selection) đề cập đến các hành vi phi đạo đức hoặc phân biệt đối xử trong quá trình tuyển dụng và tuyển chọn, trong đó ứng viên không được đánh giá dựa trên trình độ, kỹ năng hoặc kinh nghiệm của họ mà dựa trên các yếu tố không liên quan như chủng tộc, giới tính, độ tuổi hoặc mối quan hệ cá nhân. Điều này làm suy yếu các cơ hội việc làm bình đẳng và có thể dẫn đến các quyết định tuyển dụng thiên vị và bất công.

Ví dụ
Khi người nộp đơn xin việc bị từ chối một vị trí chỉ vì tuổi tác của họ, mặc dù họ có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí đó. Trong trường hợp này, quyết định của nhà tuyển dụng có tính phân biệt đối xử và không dựa trên thành tích, dẫn đến đối xử không công bằng với ứng viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!