Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLựa chọn có mục tiêu (Targeted selection)
Lựa chọn có mục tiêu (Targeted selection)

Lựa chọn có mục tiêu là một kỹ thuật phỏng vấn có cấu trúc được sử dụng trong bộ phận nhân sự để đánh giá năng lực, kỹ năng và hành vi của ứng viên dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Điều này nhằm mục đích dự đoán hiệu suất công việc trong tương lai bằng cách thăm dò các tình huống cụ thể, hành động được thực hiện và kết quả đạt được, thường sử dụng một bộ câu hỏi được xác định trước.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng anh/chị đang tuyển dụng vị trí quản lý dự án. Trong cuộc phỏng vấn Lựa chọn mục tiêu, anh/chị có thể yêu cầu ứng viên mô tả một tình huống mà họ phải xử lý một thất bại của dự án. Họ nên phác thảo những hành động họ đã thực hiện và kết quả đạt được. Cách tiếp cận có cấu trúc này giúp đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định và khả năng thích ứng của họ, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho các quyết định tuyển dụng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!