Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLựa chọn có mục tiêu (Targeted selection)
Lựa chọn có mục tiêu (Targeted selection)

Lựa chọn có mục tiêu là một cách tiếp cận có cấu trúc và có hệ thống đối với quy trình tuyển chọn nhân viên, tập trung vào việc xác định và đánh giá các ứng viên sở hữu năng lực và kỹ năng cụ thể cần thiết cho một công việc cụ thể. Liên quan đến việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật phỏng vấn, đánh giá và đánh giá dựa trên hành vi để dự đoán tiềm năng thành công của ứng viên trong vai trò được nhắm mục tiêu.

Ví dụ
Lựa chọn mục tiêu là khi một công ty định hướng dịch vụ khách hàng đang tuyển dụng cho vai trò hỗ trợ khách hàng. Công ty xác định các năng lực chính cho vai trò này, chẳng hạn như giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề, sự đồng cảm và khả năng xử lý các tình huống khó khăn của khách hàng. Trong quá trình lựa chọn, công ty thiết kế các câu hỏi lựa chọn có mục tiêu yêu cầu ứng viên cung cấp các ví dụ cụ thể về kinh nghiệm trước đây của họ trong việc đối phó với những khách hàng khó tính hoặc giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng. Người phỏng vấn sử dụng một hệ thống tính điểm có cấu trúc để đánh giá phản ứng và hành vi của ứng viên dựa trên khung năng lực được xác định trước. Dựa trên kết quả đánh giá, công ty có thể lựa chọn những ứng viên thể hiện được năng lực mong muốn và có nhiều khả năng thể hiện xuất sắc vai trò hỗ trợ khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!