Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLớp học ảo (Virtual classroom)
Lớp học ảo (Virtual classroom)

Lớp học ảo là môi trường học tập trực tuyến được sử dụng trong ngành nhân sự để tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đào tạo và phát triển từ xa. Hình thức học này cho phép các chuyên gia nhân sự tiến hành các buổi đào tạo và hội thảomang tính tương tác qua Internet, cho phép người tham dự tham gia vào các tài liệu khóa học và người hướng dẫn từ mọi nơi có kết nối Internet.

Ví dụ
Các nhà quản lý nhân sự có thể sử dụng nền tảng lớp học ảo để đào tạo về tuân thủ cho nhân viên ở nhiều địa điểm khác nhau. Công nghệ này cung cấp sự tương tác, câu hỏi và chia sẻ tài liệu theo thời gian thực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!