Lợi ích (benefits)

Lợi ích đề cập đến các khoản bồi thường và đặc quyền khác nhau ngoài lương do người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên ngoài tiền lương thông thường của họ. Những lợi ích này được thiết kế để nâng cao trải nghiệm tổng thể của nhân viên, thúc đẩy hạnh phúc và cung cấp giá trị bổ sung ngoài khoản bồi thường bằng tiền.

Phúc lợi có thể có nhiều hình thức và có thể bao gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, kế hoạch nghỉ hưu, thời gian nghỉ có trả lương, chính sách bảo hiểm, chương trình hỗ trợ nhân viên, chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục, v.v. Chúng nhằm mục đích thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng, thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và hỗ trợ phúc lợi tổng thể của lực lượng lao động.

Ví dụ:
Một ví dụ về các lợi ích do chủ lao động cung cấp có thể bao gồm bảo hiểm y tế, trong đó chủ lao động trả một phần hoặc toàn bộ chi phí bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực cho nhân viên và người phụ thuộc của họ. Một ví dụ khác có thể là kế hoạch nghỉ hưu, chẳng hạn như kế hoạch 401(k), trong đó người sử dụng lao động đưa ra chương trình phù hợp với đóng góp để giúp nhân viên tiết kiệm cho tương lai của họ.

Ngoài ra, các công ty có thể cung cấp ngày nghỉ có lương, lịch làm việc linh hoạt, tư cách thành viên phòng tập thể dục và cơ hội phát triển nghề nghiệp như một phần trong gói phúc lợi của họ. Những lợi ích này không chỉ đóng góp vào phúc lợi tổng thể của nhân viên mà còn giúp thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu trong thị trường việc làm cạnh tranh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!