Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLộ trình thăng tiến (Career path)
Lộ trình thăng tiến (Career path)

Career path là kế hoạch mô tả sự tiến bộ nghề nghiệp tiềm năng của một nhân viên trong công ty. Một career path thường bao gồm một chuỗi các chức danh và trách nhiệm mà một nhân viên có thể đạt được khi họ tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.

Ví dụ

Một quản lý nhân sự có thể làm việc với một nhân viên để phát triển một career path bao gồm các chuyển đổi từ một vị trí nhập môn đến một vị trí quản lý

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!