Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLinh hoạt sắp xếp công việc (Flexible work arrangements)
Linh hoạt sắp xếp công việc (Flexible work arrangements)

Sắp xếp công việc linh hoạt là một loại sắp xếp công việc giúp nhân viên linh hoạt trong lịch trình hoặc địa điểm làm việc của họ. Điều này có thể bao gồm làm việc từ xa, giờ làm việc linh hoạt hoặc công việc bán thời gian.

Ví dụ

Người sử dụng lao động có thể cho phép nhân viên làm việc tại nhà một hoặc nhiều ngày trong tuần hoặc cung cấp thời gian bắt đầu và kết thúc linh hoạt để phù hợp với lịch trình của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!