Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLịch hẹn (Appointment schedule)
Lịch hẹn (Appointment schedule)
Lịch hẹn được sử dụng để quản lý các cuộc hẹn phỏng vấn ứng viên và hẹn gặp nhân viên mới. Nó là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng quá trình tuyển dụng và đào tạo được diễn ra một cách hiệu quả và có tổ chức.
 
Ví dụ
Khi nhà tuyển dụng cần lên lịch hẹn để phỏng vấn ứng viên. Họ sẽ chuẩn bị một danh sách các ứng viên tiềm năng và chọn thời gian phù hợp và xác nhận lịch hẹn. Sau đó, lịch hẹn này sẽ được ghi vào "Appointment schedule" của nhà tuyển dụng. Nó giúp họ quản lý các cuộc hẹn và đảm bảo không bị trùng lịch.
 
Trong việc tuyển dụng nhân viên mới, "Appointment schedule" cũng được sử dụng để hẹn gặp nhân viên mới trong quá trình đào tạo hoặc giới thiệu công việc (onboarding). Lịch hẹn này cũng được ghi vào danh sách để đảm bảo rằng nhân viên mới được hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ trong quá trình đi làm.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!