Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLệnh cứu trợ (Injunction Relief)
Lệnh cứu trợ (Injunction Relief)

Lệnh cứu trợ đề cập đến một biện pháp khắc phục pháp lý mà người sử dụng lao động hoặc nhân viên tìm kiếm để ngăn chặn một hành động hoặc hành vi cụ thể. Nó liên quan đến việc nhận được lệnh của tòa án cấm một bên tham gia vào một số hoạt động nhất định hoặc yêu cầu họ thực hiện các hành động cụ thể để giải quyết vấn đề hoặc tranh chấp tại nơi làm việc.

Ví dụ
Người sử dụng lao động có thể xin lệnh cấm đối với một cựu nhân viên đã vi phạm thỏa thuận không cạnh tranh khi làm việc cho một đối thủ cạnh tranh. Tòa án có thể ban hành lệnh cấm nhân viên cũ làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong một thời gian nhất định. Sự cứu trợ này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích kinh doanh của người sử dụng lao động và thực thi các điều khoản của hợp đồng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!