Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLập kế hoạch kế nhiệm (Succession planning)
Lập kế hoạch kế nhiệm (Succession planning)

Lập kế hoạch kế nhiệm là một quy trình nhân sự chiến lược nhằm xác định và phát triển các ứng viên nội bộ tiềm năng để đảm nhận các vai trò lãnh đạo chủ chốt và quan trọng trong một tổ chức khi những người đương nhiệm bỏ trống các vị trí đó do nghỉ hưu, thăng chức hoặc vì lý do khác.

Ví dụ
Một tập đoàn đa quốc gia dự kiến CEO sẽ nghỉ hưu trong 5 năm tới, thực hiện kế hoạch kế nhiệm bằng cách xác định các giám đốc điều hành có tiềm năng cao trong công ty và cung cấp cho họ các cơ hội đào tạo và phát triển có mục tiêu để chuẩn bị cho vai trò CEO trong tương lai.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!