Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLập kế hoạch cho lực lượng lao động (Workforce planning)
Lập kế hoạch cho lực lượng lao động (Workforce planning)

Lập kế hoạch lực lượng lao động đề cập đến quá trình chiến lược nhằm điều chỉnh nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai của tổ chức với các mục tiêu và mục đích kinh doanh của tổ chức. Điều này bao gồm việc phân tích thành phần lực lượng lao động, xác định những khoảng trống về kỹ năng và tài năng, đồng thời phát triển các chiến lược để đảm bảo rằng đúng người, đúng vai trò vào đúng thời điểm. Quá trình này nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực để đạt được thành công và khả năng cạnh tranh của tổ chức.

Ví dụ
Khi một công ty công nghệ đang phát triển dự báo rằng họ sẽ cần mở rộng đội ngũ phát triển phần mềm trong hai năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm của mình. Để làm được điều này, bộ phận nhân sự đánh giá các kỹ năng hiện tại của nhân viên hiện có, xác định các lĩnh vực cần có chuyên môn bổ sung và sau đó lập kế hoạch tuyển dụng để tuyển dụng các nhà phát triển phần mềm mới có các kỹ năng cần thiết. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo rằng công ty có đủ nhân tài phù hợp để hỗ trợ sự phát triển và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!