Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLập kế hoạch chiến lược (Strategic planning)
Lập kế hoạch chiến lược (Strategic planning)
Lập kế hoạch chiến lược là quá trình định hướng chiến lược cho doanh nghiệp để phát triển và đạt được các mục tiêu dài hạn. Nó bao gồm phân tích môi trường, tìm kiếm cơ hội, thiết lập chiến lược và định hình kế hoạch chi tiết.
 
Ví dụ
 
Doanh nghiệp sử dụng quy trình strategic planning để định hướng các hoạt động kinh doanh trong năm tới, bao gồm cập nhật sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển các dịch vụ mới.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!