Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLập ngân sách dựa trên số không (Zero-based budgeting)
Lập ngân sách dựa trên số không (Zero-based budgeting)

Lập ngân sách dựa trên số không (ZBB) là một phương pháp quản lý tài chính được sử dụng trong bộ phận nhân sự để tạo ngân sách từ đầu, bắt đầu từ số 0 và yêu cầu biện minh cho mọi chi phí, thay vì sử dụng ngân sách của năm trước làm cơ sở. Nó liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng tất cả các hoạt động và chi tiêu nhân sự, buộc bộ phận nhân sự phải đánh giá và ưu tiên các nhu cầu của họ, điều này có thể giúp tăng hiệu quả và kiểm soát chi phí.

Ví dụ
Một công ty triển khai ZBB sẽ yêu cầu các nhà quản lý nhân sự chứng minh mọi chi phí, ngay cả đối với các hoạt động định kỳ như đào tạo nhân viên. Thay vì giả định ngân sách đào tạo cố định dựa trên năm trước, các nhà quản lý nhân sự cần xây dựng ngân sách từ con số 0, xem xét các yếu tố như nhu cầu phát triển nhân viên, phương pháp đào tạo và chi phí liên quan đến từng chương trình đào tạo. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng chi tiêu nhân sự phù hợp chặt chẽ với các mục tiêu và mục đích hiện tại của công ty, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa nguồn lực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!