Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLãnh đạo chuyển đổi (Transformational leadership)
Lãnh đạo chuyển đổi (Transformational leadership)

Lãnh đạo chuyển đổi là một phong cách lãnh đạo trong lĩnh vực nhân sự, tập trung vào việc truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên phát huy hết tiềm năng và vượt quá mong đợi của chính họ. Nó liên quan đến một nhà lãnh đạo khuyến khích sự đổi mới, nuôi dưỡng tầm nhìn chung và thúc đẩy ý thức làm chủ và cam kết giữa các thành viên trong nhóm của họ.

Ví dụ
Trong môi trường doanh nghiệp, một nhà lãnh đạo chuyển đổi có thể thường xuyên truyền đạt một tầm nhìn hấp dẫn về tương lai của công ty, nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi nhân viên là quan trọng như thế nào để đạt được tầm nhìn đó. Họ tích cực tìm kiếm và hỗ trợ những ý tưởng mới, trao quyền cho nhân viên đảm nhận các dự án đầy thách thức. Thông qua sức thu hút và sự nhiệt tình của mình, họ tạo ra một nền văn hóa nơi làm việc nơi nhân viên cảm thấy được trân trọng, gắn kết và được truyền cảm hứng để vượt lên trên mô tả công việc của họ. Kiểu lãnh đạo này thường giúp nâng cao tinh thần, năng suất của nhân viên và sự phát triển lâu dài của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!