Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLàm việc từ xa (Telecommuting)
Làm việc từ xa (Telecommuting)

Làm việc từ xa đề cập đến sự sắp xếp công việc trong đó nhân viên thực hiện nhiệm vụ công việc của họ từ một địa điểm không phải là môi trường văn phòng truyền thống, thường là từ nhà riêng của họ hoặc các địa điểm ở xa khác. Nó tận dụng công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và cộng tác, cho phép nhân viên làm việc hiệu quả trong khi tách biệt khỏi nơi làm việc.

Ví dụ
Để ứng phó với đại dịch COVID-19, nhiều tổ chức đã triển khai các chính sách làm việc từ xa, cho phép nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình bằng nền tảng họp ảo, email và các công cụ dựa trên đám mây. Ví dụ, Marketing Manager có thể làm việc từ xa bằng cách tạo và thực hiện các chiến lược marketing, tham dự các cuộc họp ảo và cộng tác với các thành viên trong nhóm, tất cả đều làm việc tại văn phòng tại nhà.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!