Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLàm phong phú công việc (Job enrichment)
Làm phong phú công việc (Job enrichment)

Làm phong phú công việc là một chiến lược nguồn nhân lực nhằm nâng cao công việc của nhân viên bằng cách bổ sung các nhiệm vụ và trách nhiệm có ý nghĩa, tăng tính tự chủ và tạo cơ hội cho sự phát triển cá nhân và phát triển kỹ năng. Điều này được thiết kế để làm cho công việc trở nên hấp dẫn, thỏa mãn và thỏa mãn hơn đối với nhân viên.

Ví dụ
Giả sử một công ty sản xuất thực hiện việc làm phong phú thêm công việc cho các công nhân trong dây chuyền lắp ráp của mình. Thay vì các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, đơn điệu, họ có cơ hội luân phiên làm việc tại các khu vực làm việc khác nhau, khắc phục sự cố về thiết bị và tham gia vào các sáng kiến cải tiến liên tục. Điều này cho phép nhân viên có được những kỹ năng mới, làm chủ công việc của mình và tìm thấy sự hài lòng trong công việc cao hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!