Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKỳ nghỉ thả nổi (Floating Holiday)
Kỳ nghỉ thả nổi (Floating Holiday)

Kỳ nghỉ thả nổi là ngày nghỉ bổ sung mà nhân viên có thể tùy ý quyết định, thường là ngoài các ngày nghỉ lễ đã được công ty thiết lập.

Ví dụ

Một công ty có thể cung cấp cho nhân viên một kỳ nghỉ linh hoạt để sử dụng vào một ngày chưa được chỉ định là ngày nghỉ của công ty, chẳng hạn như sinh nhật của họ hoặc ngày lễ tôn giáo mà công ty thường không tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!