Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKỹ năng quan trọng (Critical skills)
Kỹ năng quan trọng (Critical skills)
Kỹ năng quan trọng (Critical skills) trong ngành nhân sự được định nghĩa là những kỹ năng không thể thiếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm trong công việc.
 
Một số ví dụ về kỹ năng quan trọng trong ngành nhân sự bao gồm:
  1. Quản lý tuyển dụng: Đây là kỹ năng cần thiết để tìm kiếm, tuyển chọn và giữ chân nhân tài cho tổ chức. Nó bao gồm khả năng đọc hiểu các hồ sơ ứng viên, đánh giá các ứng viên phù hợp và tổ chức các cuộc phỏng vấn để chọn lựa những ứng viên tốt nhất.
  2. Quản lý tài nguyên nhân lực: Kỹ năng quản lý tài nguyên nhân lực bao gồm khả năng quản lý và phát triển nhân viên, quản lý mức lương và các chế độ phúc lợi, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên để giúp công ty đạt được mục tiêu.
  3. Tư vấn và hỗ trợ nhân viên: Kỹ năng này cần thiết để HR có thể giải quyết các vấn đề của nhân viên, hỗ trợ trong việc giải quyết mâu thuẫn, giúp tìm kiếm giải pháp và cung cấp các thông tin liên quan đến các chế độ phúc lợi và quy định trong công ty.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!