Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTính liên tục trong kinh doanh (Business Continuity)
Tính liên tục trong kinh doanh (Business Continuity)
Tính liên tục trong kinh doanh (Business Continuity) là quá trình đảm bảo một tổ chức có thể tiếp tục hoạt động trong và sau một sự cố phá hoại như thiên tai, tấn công mạng hoặc tình huống khẩn cấp khác. Việc này bao gồm triển khai các kế hoạch để duy trì các hệ thống kinh doanh và giảm tác động của sự cố đến các bên liên quan.
 
Ví dụ
Một công ty có thể có một kế hoạch Kinh doanh liên tục để đảm bảo hệ thống lương của họ vẫn hoạt động ngay cả khi trụ sở bị thiệt hại trong một trận lụt hoặc động đất. Kế hoạch này có thể gồm các quy định về truy cập từ xa vào dữ liệu lương, các phương thức thanh toán thay thế và các hệ thống dự phòng cho các chức năng quan trọng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!