Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểm tra ngẫu nhiên (Random testing)
Kiểm tra ngẫu nhiên (Random testing)

Kiểm tra ngẫu nhiên, trong bối cảnh của HR, đề cập đến việc tiến hành kiểm tra ma túy hoặc rượu đối với nhân viên hoặc người xin việc một cách ngẫu nhiên và không báo trước. Đó là một chiến lược được các tổ chức sử dụng để ngăn chặn việc lạm dụng chất gây nghiện, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và duy trì môi trường làm việc không có ma túy. Thử nghiệm ngẫu nhiên liên quan đến việc lựa chọn các cá nhân từ nhóm nhân viên hoặc ứng viên mà không có bất kỳ thông báo trước hoặc nghi ngờ nào. Mục đích là để cung cấp một phương pháp kiểm tra công bằng và không thiên vị nhằm ngăn cản việc sử dụng chất gây nghiện trong nhân viên và giúp xác định những cá nhân có thể gây rủi ro cho chính họ hoặc người khác do lạm dụng chất gây nghiện.

Ví dụ:
Một ví dụ về xét nghiệm ngẫu nhiên là khi một công ty thực hiện chính sách tiến hành xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên đối với nhân viên của mình. Bộ phận nhân sự duy trì một nhóm tên nhân viên và định kỳ chọn các cá nhân từ nhóm này để thử nghiệm. Những người được chọn sẽ được thông báo vào ngày thi mà không có bất kỳ chỉ định trước nào. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có cơ hội được xét nghiệm như nhau và giúp ngăn chặn việc lạm dụng chất gây nghiện tại nơi làm việc. Xét nghiệm ngẫu nhiên có thể được thực hiện thông qua xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máy phân tích hơi thở hoặc các phương pháp được phê duyệt khác, tùy thuộc vào các chất được sàng lọc. Kết quả xét nghiệm được xử lý bảo mật và có thể dẫn đến các hậu quả dựa trên chính sách về thuốc của tổ chức, chẳng hạn như tư vấn, xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng, tùy thuộc vào kết quả và luật hoặc quy định hiện hành.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!