Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểm tra lý lịch (Background check)
Kiểm tra lý lịch (Background check)

Kiểm tra lý lịch là một quá trình do người sử dụng lao động thực hiện để thu thập thông tin về lịch sử cá nhân, giáo dục, việc làm và tội phạm của người xin việc. Được sử dụng để xác minh tính chính xác của thông tin do người nộp đơn cung cấp và để đánh giá sự phù hợp của họ đối với việc làm dựa trên lý lịch của họ.

Ví dụ:

Trong quá trình kiểm tra lý lịch, chủ lao động có thể xác minh thông tin học vấn của ứng viên bằng cách liên hệ với cơ sở giáo dục, xác nhận lịch sử việc làm của họ bằng cách liên hệ với các chủ lao động trước đó và tiến hành kiểm tra hồ sơ tội phạm thông qua các cơ quan có liên quan. Kiểm tra lý lịch cũng có thể liên quan đến việc kiểm tra lịch sử tín dụng, tiến hành kiểm tra tài liệu tham khảo và xác minh giấy phép hoặc chứng chỉ chuyên nghiệp. Mục đích của việc kiểm tra lý lịch là để đảm bảo rằng trình độ, tính cách và hành vi của ứng viên phù hợp với các yêu cầu và mong đợi của vị trí. Kiểm tra lý lịch đặc biệt quan trọng đối với các vị trí liên quan đến thông tin nhạy cảm, trách nhiệm tài chính hoặc làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương. Bằng cách tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, người sử dụng lao động có thể giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt và duy trì môi trường làm việc an toàn và bảo mật.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!