Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểm tra cơ sở lương (Salary Basic Test)
Kiểm tra cơ sở lương (Salary Basic Test)

Kiểm tra cơ sở lương là một bài kiểm tra pháp lý được sử dụng để đánh giá xem một công việc có thể được phân loại là công việc trả lương theo giờ (hourly) hay trả lương cố định (salaried) dựa trên các tiêu chí như mức lương trả cho công việc đó, cách tính lương và mức độ quản lý công việc.

Ví dụ

Một công ty phải thực hiện Salary Basis Test để đảm bảo rằng các công việc trả lương cố định đang được trả đúng theo quy định của pháp luật. Kết quả, công ty có thể cải thiện cách tính lương, tăng lương cho các công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và cung cấp các khoản phụ cấp phù hợp cho các công việc cần phải làm ngoài giờ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!