Khung lương
Thuật ngữ khung lương hoặc khoảng lương thường được sử dụng trong lĩnh vực tuyển dụng nhằm mô tả khoảng lương mà một công ty hoặc tổ chức sẽ trả cho một vị trí công việc cụ thể. Mức lương trong khung lương thường được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng và nhu cầu thị trường.
 
Khung lương thường được xác định bằng cách sử dụng mức lương tối thiểu và mức lương tối đa, cùng với một loạt các khoảng lương tăng trưởng tầm trung trong quá trình làm việc.
 
Thuật ngữ khung lương hoặc khoảng lương thường được sử dụng trong lĩnh vực tuyển dụng nhằm mô tả khoảng lương mà một công ty hoặc tổ chức sẽ trả cho một vị trí công việc cụ thể. Mức lương trong khung lương thường được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng và nhu cầu thị trường.
 
Khung lương thường được xác định bằng cách sử dụng mức lương tối thiểu và mức lương tối đa, cùng với một loạt các khoảng lương tăng trưởng tầm trung trong quá trình làm việc.
 
Ví dụ
Nếu một công ty có khung lương cho vị trí nhân viên kinh doanh từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, thì nhân viên mới sẽ được trả mức lương tối thiểu trong khoảng từ 10 triệu đồng đến khi hoàn thành khóa đào tạo hoặc thử việc. Khi hoàn thành các yêu cầu của công ty và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, nhân viên này sẽ được xem xét để tăng lương trong khoảng tăng trưởng tầm trung, lên tới mức lương tối đa là 20 triệu đồng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!