Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKhoản tiền thanh toán một lần (Lump sum payment)
Khoản tiền thanh toán một lần (Lump sum payment)

Khoản thanh toán một lần đề cập đến khoản thanh toán một lần duy nhất được thực hiện cho nhân viên hoặc ứng viên tìm việc, thường thay cho mức lương thông thường hoặc dưới dạng tiền thưởng đặc biệt. Đó là số tiền cố định, trả trước mà không cần cam kết liên tục.

Ví dụ
Một tổ chức có thể đưa ra khoản thanh toán một lần như một phần thưởng ký hợp đồng để thu hút một ứng viên có trình độ cao. Thay vì nhận mức lương truyền thống, ứng viên sẽ nhận được khoản thanh toán một lần khi chấp nhận lời mời làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!