Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKhoảng cách kỹ năng (Skills Gap)
Khoảng cách kỹ năng (Skills Gap)
Sự khác biệt giữa kỹ năng hiện tại của nhân viên và các kỹ năng được yêu cầu để hoàn thành công việc hiệu quả. Khoảng cách kỹ năng có thể được đánh giá bằng các bài kiểm tra kỹ năng hoặc đánh giá hiệu suất.
 
Ví dụ:
 
Công ty phát hiện ra một skills gap trong đội ngũ nhân viên kế toán của họ, và quyết định đào tạo các nhân viên để cải thiện kỹ năng.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!