Khấu trừ (Deduction)

Deduction là một thuật ngữ dùng để chỉ việc khấu trừ một khoản tiền từ tiền lương hoặc tiền thưởng của nhân viên. Deduction có thể được thực hiện vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

 • Thuế: Các khoản khấu trừ thuế được thực hiện để tính toán số tiền thuế mà nhân viên phải nộp cho chính phủ.
 • Phí: Các khoản phí, chẳng hạn như phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm nhân thọ,... có thể được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên.
 • Tiền phạt: Tiền phạt, chẳng hạn như tiền phạt do vi phạm nội quy, quy định của công ty, có thể được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên.

Các loại Deduction phổ biến:

 • Federal Income Tax: Khoản khấu trừ thuế thu nhập liên bang.
 • State Income Tax: Khoản khấu trừ thuế thu nhập tiểu bang.
 • FICA: Khoản khấu trừ bảo hiểm xã hội và y tế.
 • Medicare: Khoản khấu trừ bảo hiểm y tế Medicare.
 • Health Insurance: Khoản khấu trừ bảo hiểm y tế.
 • Life Insurance: Khoản khấu trừ bảo hiểm nhân thọ.
 • Retirement Plan Contributions: Khoản khấu trừ đóng góp vào quỹ hưu trí.
 • Loan Repayments: Khoản khấu trừ trả nợ khoản vay.
 • Disciplinary Actions: Khoản khấu trừ tiền phạt do vi phạm nội quy, quy định của công ty.

Ví dụ minh họa:

 • Một nhân viên có mức lương hàng tháng là 10.000 USD. Khoản thuế thu nhập liên bang của nhân viên này là 1.000 USD. Trong trường hợp này, công ty sẽ khấu trừ 1.000 USD từ tiền lương của nhân viên này để nộp thuế cho chính phủ.
 • Một nhân viên có mức lương hàng tháng là 10.000 USD. Nhân viên này tham gia bảo hiểm y tế của công ty, với mức phí hàng tháng là 200 USD. Trong trường hợp này, công ty sẽ khấu trừ 200 USD từ tiền lương của nhân viên này để trả phí bảo hiểm y tế.
 • Một nhân viên bị phạt 500 USD vì vi phạm nội quy của công ty. Trong trường hợp này, công ty sẽ khấu trừ 500 USD từ tiền lương của nhân viên này để nộp phạt.

Các nhà quản lý nhân sự cần lưu ý đến các khoản khấu trừ từ tiền lương và tiền thưởng của nhân viên để đảm bảo rằng các khoản khấu trừ này được thực hiện một cách chính xác và công bằng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!