Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKhảo sát môi trường (Climate Surveys)
Khảo sát môi trường (Climate Surveys)

Khảo sát môi trường, còn được gọi là Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên hoặc Khảo sát bầu không khí của tổ chức, là những đánh giá có cấu trúc được sử dụng để thu thập phản hồi và đo lường nhận thức, thái độ và ý kiến của nhân viên về các khía cạnh khác nhau của môi trường làm việc, văn hóa và trải nghiệm tổng thể của nhân viên. Các cuộc khảo sát nhằm mục đích cung cấp thông tin chuyên sâu về môi trường tổ chức, xác định các lĩnh vực sức mạnh và cải tiến cũng như đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên.

Ví dụ
Nhân viên có thể được yêu cầu đánh giá mức độ đồng ý của họ với những câu như "Tôi cảm thấy có giá trị và được đánh giá cao vì những đóng góp của mình" hoặc "Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong tổ chức." Các câu trả lời khảo sát được thu thập và phân tích để xác định các xu hướng, mô hình và lĩnh vực mà tổ chức có thể thực hiện các cải tiến có mục tiêu để nâng cao sự gắn kết, hài lòng và năng suất của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!