Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKhảo sát giới thiệu ứng viên (Employee onboarding surveys)
Khảo sát giới thiệu ứng viên (Employee onboarding surveys)

Khảo sát giới thiệu nhân viên là công cụ được các tổ chức sử dụng để thu thập phản hồi từ nhân viên mới về trải nghiệm của họ trong quá trình giới thiệu. Những khảo sát này giúp đánh giá hiệu quả của các chương trình giới thiệu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Ví dụ

Công ty ABC thực hiện một cuộc khảo sát về quy trình giới thiệu nhân viên đối với những nhân viên mới sau tháng đầu tiên của họ để thu thập phản hồi về quy trình giới thiệu và xác định bất kỳ vấn đề hoặc thiếu sót nào.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!