Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKhả năng bền vững (Sustainability)
Khả năng bền vững (Sustainability)
Là khả năng duy trì và phát triển một cách cân bằng trong việc sử dụng tài nguyên, môi trường và xã hội để đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của họ.
 
Bao gồm cả khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội.
 
Ví dụ
 
Một công ty sản xuất vật liệu xây dựng có thể sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và tài nguyên để giảm thiểu tác động đến môi trường và đồng thời tạo ra giá trị kinh tế bền vững.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!