Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch tóm tắt mô tả (Summary Plan Description)
Kế hoạch tóm tắt mô tả (Summary Plan Description)
Tài liệu cung cấp thông tin về các kế hoạch lợi ích của công ty cho nhân viên. Bao gồm các thông tin về quyền lợi, quy định và mức đóng góp của nhân viên.
 
Ví dụ
 
Một nhân viên mới được cung cấp Summary Plan Description để hiểu rõ hơn về chương trình lợi ích hưu trí của công ty và các quyền lợi liên quan.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!