Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch phúc lợi linh hoạt (Flexible-Benefits Plan)
Kế hoạch phúc lợi linh hoạt (Flexible-Benefits Plan)

Kế hoạch phúc lợi linh hoạt, còn được gọi là kế hoạch quán cà phê hoặc sắp xếp chi tiêu linh hoạt, là một chương trình phúc lợi cho nhân viên cho phép nhân viên lựa chọn từ nhiều phúc lợi phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ.

Ví dụ 

Nhân viên có thể phân bổ một phần tiền thù lao của họ cho bảo hiểm y tế, tiết kiệm hưu trí hoặc các lợi ích khác dựa trên sở thích của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!