Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch phát triển (Development plan)
Kế hoạch phát triển (Development plan)

Kế hoạch phát triển, còn được gọi là kế hoạch phát triển nhân viên hoặc kế hoạch phát triển cá nhân (IDP), là một tài liệu có cấu trúc phác thảo các mục tiêu, mục tiêu và hành động cần thiết để nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của nhân viên trong vai trò hiện tại của họ hoặc cho tương lai sự phát triển nghề nghiệp. Đó là một cách tiếp cận chủ động để phát triển cá nhân và nghề nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực cải tiến và cơ hội học tập phù hợp với từng nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!