Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch phát triển (Development plan)
Kế hoạch phát triển (Development plan)

Kế hoạch phát triển là một tài liệu hoặc khuôn khổ có cấu trúc phác thảo các mục tiêu, chiến lược và hành động cụ thể nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức của từng nhân viên và sự phát triển chuyên môn tổng thể trong một tổ chức. Nó đóng vai trò như một lộ trình để nhân viên tiếp thu những năng lực mới, thăng tiến trong sự nghiệp và đóng góp hiệu quả vào sự thành công của tổ chức.

Ví dụ
Nhân viên trong bộ phận marketing có thể có Kế hoạch phát triển bao gồm các mục tiêu như hoàn thành chứng chỉ digital marketing, tham dự các hội thảo có liên quan và theo dõi các chuyên viên marketing cấp cao. Kế hoạch cũng chỉ định mốc thời gian để đạt được các mục tiêu này và có thể phác thảo cách theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của nhân viên. Bằng cách tuân theo Kế hoạch phát triển, nhân viên có thể tiếp thu một cách có hệ thống các kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong nghề nghiệp và đóng góp hiệu quả hơn cho các nỗ lực marketing của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!