Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch mua cổ phiếu (Stock purchase plan)
Kế hoạch mua cổ phiếu (Stock purchase plan)

Kế hoạch mua cổ phiếu là một chương trình bồi thường được một số công ty cung cấp cho nhân viên của họ, cho phép họ mua cổ phiếu của công ty với giá chiết khấu, thường thông qua các khoản khấu trừ tiền lương. Kế hoạch này được thiết kế để khuyến khích quyền sở hữu của nhân viên và gắn kết lợi ích của họ với hiệu quả hoạt động của công ty.

Ví dụ
Công ty XYZ cung cấp cho nhân viên của mình Kế hoạch mua cổ phiếu (SPP), cho phép họ mua cổ phiếu của công ty với giá chiết khấu 15% so với giá thị trường. Nhân viên có thể đóng góp một phần tiền lương của họ để mua những cổ phiếu này được giữ trong một tài khoản chuyên dụng. Điều này không chỉ nuôi dưỡng ý thức làm chủ của nhân viên mà còn mang lại cho họ lợi ích tài chính tiềm năng khi giá cổ phiếu tăng giá.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!