Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch mua cổ phiếu (Stock purchase plan)
Kế hoạch mua cổ phiếu (Stock purchase plan)

Kế hoạch mua cổ phiếu, còn được gọi là Kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên (ESPP), là một chương trình do công ty tài trợ, cho phép nhân viên mua cổ phiếu của công ty với giá chiết khấu. Kế hoạch thường được cung cấp như một lợi ích cho nhân viên, cho phép họ đầu tư vào cổ phiếu của công ty và có khả năng hưởng lợi từ hiệu suất và giá trị của cổ phiếu theo thời gian. Nhân viên đóng góp một phần tiền lương của họ để tham gia vào kế hoạch và số tiền tích lũy được sử dụng để mua cổ phần của công ty thay mặt họ. Giá chiết khấu mà nhân viên có thể mua cổ phiếu thường được đặt thấp hơn giá thị trường, mang lại cho họ lợi thế về tài chính. 

Ví dụ
Công ty XYZ cung cấp cho nhân viên của mình Kế hoạch mua cổ phiếu, cho phép họ đóng góp tới 10% tiền lương của họ để mua cổ phiếu của công ty. Kế hoạch đưa ra mức chiết khấu 15% trên giá thị trường của cổ phiếu. Nếu lương của một nhân viên là 50.000 đô la và họ đóng góp số tiền tối đa được phép là 10%, thì họ sẽ đóng góp 5.000 đô la để mua cổ phiếu của công ty. Với mức chiết khấu 15%, họ sẽ có thể mua cổ phiếu với giá thấp hơn, cho phép họ mua được nhiều cổ phiếu hơn. Điều này mang lại cho nhân viên cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của công ty và có khả năng hưởng lợi từ bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của cổ phiếu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!