Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch kinh doanh liên tục (Business Continuity Planning)
Kế hoạch kinh doanh liên tục (Business Continuity Planning)

Quá trình phát triển và thực hiện các chiến lược và thủ tục để đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh thiết yếu có thể tiếp tục trong trường hợp có sự gián đoạn lớn, chẳng hạn như thiên tai, tấn công mạng hoặc đại dịch.

Ví dụ
Một công ty phát triển kế hoạch kinh doanh liên tục có thể xác định các nhà cung cấp dự phòng, thiết lập chính sách làm việc từ xa và tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng kế hoạch có hiệu quả. Lập kế hoạch kinh doanh liên tục có thể giúp giảm thiểu tác động của sự gián đoạn đối với hoạt động và danh tiếng của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!