Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch kế thừa (Succession Plan)
Kế hoạch kế thừa (Succession Plan)
Là một kế hoạch phát triển nhân sự để đảm bảo rằng các vị trí quan trọng sẽ được điền vào khi có sự khuyết tất. Kế hoạch thường bao gồm đào tạo và phát triển nhân viên hiện tại hoặc tuyển dụng từ bên ngoài.
 
Ví dụ
 
Công ty PQR phát triển một kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo rằng các vị trí quan trọng sẽ được đảm bảo khi có sự khuyết tất do thôi việc hoặc giải nghệ.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!