Johari window là một công cụ tâm lý học để giúp người sử dụng hiểu về bản thân mình thông qua quá trình phản hồi và phân tích đánh giá từ người khác.

Ví dụ
Một nhân viên có thể sử dụng Johari window để tìm hiểu về các mặt của bản thân mình mà họ không nhận thức được và cố gắng phát triển kỹ năng, kiến thức và năng lực phù hợp để đạt được mục tiêu của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!