Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựInternet vạn vật (Internet of Things)
Internet vạn vật (Internet of Things)

Internet vạn vật (IoT) đề cập đến mạng kết nối các thiết bị vật lý, đồ vật và thiết bị được nhúng cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối cho phép chúng thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau và các hệ thống trung tâm qua internet.

Ví dụ
Trong lĩnh vực nhân sự, IoT có thể được sử dụng để tăng cường an toàn tại nơi làm việc. Chẳng hạn, các thiết bị đeo được trang bị cảm biến có thể theo dõi các dấu hiệu quan trọng và chuyển động của nhân viên trong thời gian thực. Nếu nhịp tim của nhân viên tăng cao bất thường hoặc giảm xuống, một cảnh báo sẽ được gửi đến bộ phận nhân sự, cho phép ứng phó ngay lập tức và có khả năng ngăn ngừa tai nạn hoặc các vấn đề sức khỏe.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!