Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHướng đến thành tựu (Achievement orientation)
Hướng đến thành tựu (Achievement orientation)
Hướng đến thành tựu là một trong những yếu tố quan trọng đối với nhân viên và cả lãnh đạo trong việc đạt được các mục tiêu cá nhân hoặc tổ chức. Đặc biệt, đối với các nhân viên có định hướng đạt được thành tích, họ sẽ tập trung vào việc đạt được kết quả và hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.
 
Ví dụ
Một nhân viên bán hàng với định hướng thành tích sẽ tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu bán hàng một cách hiệu quả và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Họ sẽ nỗ lực để cải thiện kỹ năng của mình, tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới và đưa ra các giải pháp để tăng doanh số.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!