Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHuấn luyện cấp điều hành (Executive coaching)
Huấn luyện cấp điều hành (Executive coaching)

Executive coaching là quá trình phát triển một-một giữa một huấn luyện viên và một nhân viên cấp cao (thường là giám đốc) nhằm cải thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý của nhân viên đó. Huấn luyện viên giúp nhân viên cấp cao nhận biết được điểm mạnh và yếu của mình, phát triển chiến lược để vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu.

Ví dụ 
Một công ty có thể thuê một huấn luyện viên giám đốc để giúp một quản lý mới được thăng chức phát triển các kỹ năng lãnh đạo của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!