Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTài khoản Bồi hoàn Y tế (HRA)
Tài khoản Bồi hoàn Y tế (HRA)

Tài khoản Bồi hoàn Y tế (HRA) là một chương trình phúc lợi do người sử dụng lao động tài trợ, cho phép người sử dụng lao động đóng góp tiền vào một tài khoản được chỉ định cho nhân viên của họ để hoàn trả các chi phí y tế đủ điều kiện. Đây là một loại chương trình phúc lợi sức khỏe cung cấp cho nhân viên một cách có lợi về thuế để trang trải các chi phí chăm sóc sức khỏe tự trả.

Ví dụ
Khi người sử dụng lao động thiết lập HRA cho nhân viên của mình như một phần của gói phúc lợi tổng thể của họ. Người sử dụng lao động dành một số tiền nhất định vào tài khoản HRA của mỗi nhân viên, số tiền này có thể được sử dụng để hoàn trả các chi phí chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện. Các chi phí này có thể bao gồm các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, thuốc theo toa và các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn khác. Nhân viên có thể nộp yêu cầu hoàn trả bằng cách cung cấp tài liệu hoặc biên lai cho các chi phí phát sinh. Các quỹ trong HRA thường không phải chịu thuế đối với nhân viên và có thể được sử dụng để bù đắp chi phí chăm sóc sức khỏe của họ trong suốt cả năm. Các quy tắc và hướng dẫn cụ thể cho các kế hoạch HRA có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế kế hoạch của người sử dụng lao động, chẳng hạn như giới hạn đóng góp, chi phí đủ điều kiện và các điều khoản tái đầu tư. HRA thường được cung cấp cùng với chương trình bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ cao (HDHP) hoặc các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe khác để cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!