HR-XML viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng nguồn nhân lực (Human Resources Extensible Markup Language). HR-XML là định dạng tiêu chuẩn được sử dụng trong lĩnh vực nhân sự để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và thông tin liên quan đến nhân sự giữa các hệ thống và ứng dụng phần mềm khác nhau. Điều này đóng vai trò như một ngôn ngữ chung cho phép chia sẻ và tích hợp dữ liệu liền mạch trên nhiều quy trình nhân sự khác nhau, chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo nhân viên và quản lý lực lượng lao động.

Ví dụ
HR-XML được sử dụng để chuyển thông tin ứng viên, chẳng hạn như sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và phản hồi phỏng vấn, giữa hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) của công ty và bảng tuyển dụng. Tiêu chuẩn hóa này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền và hiểu chính xác bởi cả hai hệ thống, hợp lý hóa quy trình tuyển dụng và giảm lỗi nhập dữ liệu thủ công.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!