Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHợp đồng tâm lý (Psychological contract)
Hợp đồng tâm lý (Psychological contract)

Hợp đồng tâm lý đề cập đến những kỳ vọng, niềm tin và nhận thức bất thành văn tồn tại giữa người sử dụng lao động và nhân viên về nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm chung của họ tại nơi làm việc. Hợp đồng này bao gồm sự hiểu biết ngầm về những gì nhân viên mong đợi từ mối quan hệ việc làm của họ và những gì người sử dụng lao động mong đợi nhận lại.

Ví dụ 

Một nhân viên mong đợi sự đối xử công bằng, cơ hội phát triển và môi trường làm việc hỗ trợ từ người sử dụng lao động của họ, trong khi người sử dụng lao động mong muốn nhân viên đạt được các mục tiêu hiệu suất, tuân thủ các chính sách của công ty và đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!