Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHợp Đồng Dịch Vụ (Contract for service)
Hợp Đồng Dịch Vụ (Contract for service)

Hợp đồng dịch vụ, còn được gọi là thỏa thuận nhà thầu độc lập hoặc thỏa thuận tư vấn, là một văn bản pháp lý thiết lập mối quan hệ kinh doanh giữa một công ty (khách hàng) và một cá nhân hoặc tổ chức (nhà thầu) cung cấp các dịch vụ hoặc kiến thức chuyên môn cụ thể. Xác định các điều khoản và điều kiện của cam kết, bao gồm phạm vi công việc, điều khoản thanh toán, thời hạn, quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản liên quan khác.

Ví dụ:

Một công ty có thể thuê một nhà tư vấn tiếp thị trên cơ sở hợp đồng dịch vụ để phát triển và thực hiện một chiến dịch tiếp thị. Hợp đồng sẽ phác thảo các sản phẩm bàn giao cụ thể, tiến độ dự án, cấu trúc bồi thường (chẳng hạn như phí cố định hoặc tỷ lệ theo giờ) và bất kỳ điều khoản liên quan nào khác. Nhà tư vấn, với tư cách là một nhà thầu độc lập, sẽ có quyền kiểm soát cách họ thực hiện công việc và cũng có thể có các khách hàng khác. Trái ngược với hợp đồng lao động (hợp đồng dịch vụ), hợp đồng dịch vụ thiết lập mối quan hệ độc lập hơn và không phải nhân viên giữa khách hàng và nhà thầu. Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bản chất của cam kết được phân loại chính xác và các điều khoản của hợp đồng tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến các nhà thầu độc lập.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!