Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHợp đồng công đoàn (Union contract)
Hợp đồng công đoàn (Union contract)

Hợp đồng công đoàn, còn được gọi là thỏa thuận thương lượng tập thể (CBA), là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa liên đoàn lao động và người sử dụng lao động, trong đó phác thảo các điều khoản và điều kiện làm việc cho các nhân viên tham gia công đoàn. Được đàm phán thông qua một quy trình gọi là thương lượng tập thể, trong đó đại diện của công đoàn và người sử dụng lao động thương lượng và đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm như tiền lương, giờ làm việc, phúc lợi, bảo đảm việc làm, thủ tục khiếu nại và các điều khoản lao động khác.

Ví dụ
Hợp đồng công đoàn là thỏa thuận giữa công ty sản xuất và công đoàn đại diện cho công nhân của công ty. Hợp đồng có thể phác thảo các điều khoản như mức lương cụ thể cho các loại công việc khác nhau, giờ làm việc, quy tắc làm thêm giờ, chính sách nghỉ phép có lương, quyền thâm niên, thủ tục thăng tiến và thuyên chuyển, cũng như các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn. Cũng có thể bao gồm các điều khoản về thủ tục khiếu nại, quy trình trọng tài và các điều khoản để giải quyết xung đột giữa công đoàn và người sử dụng lao động. Hợp đồng công đoàn đảm bảo rằng cả người sử dụng lao động và người lao động đều hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của họ tại nơi làm việc, mang lại sự ổn định và mối quan hệ việc làm có cấu trúc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!